Citrine/VI | Manual

[ Mã ] trong khi: [ Mã ]

☞ x ≔ 0.
{ x thêm vào: 1. } trong khi: { ↲ (x < 6). }.
✎ viết: x, dừng lại.
6