Citrine/VI | Manual

[ Chương trình ] làm sạch bộ nhớ

☞ x ≔ 123.
✎ viết: Chương trình ký ức, dừng lại.
Chương trình làm sạch bộ nhớ.
✎ viết: Chương trình ký ức, dừng lại.
Loạt ← 86.755 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
Loạt ← 89.921 ; 583 ; 22 ; 556 ; 27