Citrine/VI | Manual

[ Tập tin ] văn bản

☞ x ≔ Tập tin mới.
✎ viết: x, dừng lại.
☞ y ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp: ‘a.txt’).
✎ viết: y, dừng lại.
[File (no path)]
/tmp/a.txt