Citrine/VI | Manual

[ Mã ] nắm lấy: [ Mã ]

{
☞ z ≔ 4 ÷ 0.
} nắm lấy: { :e
✎ viết: e, kết thúc.
}, Bắt đầu.
Chia cho số không