The Citrine Programming Language Project

Citrine/RO


Citrine/RO este ediția românească a limbajului de programare Citrine. Nu există încă niciun manual disponibil pentru această versiune, așa că vom ajunge la un tabel de traducere. Adoptați această versiune Citrine și deveniți ambasadorul României pentru Citrine.Download Citrine/RO | Source code

englezăromânesc
(Map new) (Hartă crea)
put:pune:
at: la:
List new Listă crea
List ← Listă ←
NilNul
BooleanBoolean
TrueAdevărat
FalseFals
NumberNumăr
StringString
CodeCod
ObjectObiect
ListListă
MapHartă
ProgramProgram
FileFişier
MomentMoment
==
++
--
**
//
>>
<<
??
newcrea
equals:egal:
and:şi:
or:sau:
modulo:modul:
nor:nici:
on:do:la:execută:
typetip
Nil?Nul?
myselfsine
do
donegata
false:fals:
true:adevărat:
while:cât timp:
message:arguments:mesaj:argumente:
message:mesaj:
learn:means:învaţă:înseamnă:
breakopreşte
continuecontinuă
else:altfel:
notnu
numbernumăr
stringstring
character:caracter:
either:or:sau:sau:
by:cu:
floorfloor
ceilceil
roundrounjeşte
absoluteabsolut
square rootradical
power:putere:
minimumminimum
maximummaximum
odd?impar?
even?par?
positive?pozitiv?
negative?negativ?
booleanboolean
between:and:între:şi:
bytesocteţi
lengthlungime
from:length:de la:lungime:
remove surrounding spacesşterge spaţiile din jur
at:la:
position:poziţie:
byte:octet:
find:caută:
last:ultimul:
replace:with:înlocuieşte:cu:
split:împarte:
offset:ofset:
pattern:process:model:proces:
runexecută
apply:aplică:
apply:and:aplică:şi:
set:value:set:valoare:
error:eroare:
catch:prinde:
;;
shiftmută
countnumără
join:alătură:
popscoate
sort:sortează:
put:at:pune:la:
map:map:
each:fiecare:
write:scrie:
pathcale
readciteşte
append:adaugă la sfârşit:
prepend:adaugă la început:
existsexistă
sizedimensiune
deleteşterge
includeinclude
open:deschide:
closeînchide
list:listă:
read bytes:citeşte octeţi:
write bytes:scrie octeţi:
seek:sari la:
rewindderulează înapoi
endfinal
argument:argument:
argumentsargumente
askîntreabă
inputintrare
flushcurăţă
wait:aşteaptă:
timetimp
respond:răspunde:
respond:and:răspunde:şi:
shell:linie de comandă:
clean memorycurăţă memoria
memory:memorie:
memorymemorie
tidiness:ordine:
hash:hash:
byteoctet
characterscaractere
listlistează
append byte:adaugă octet:
qualify:califică:
qualificationcalificare
new:nou:
houroră
hour:oră:
hoursore
minute:minut:
minuteminut
minutesminute
second:secundă:
secondsecundă
secondssecunde
dayzi
day:zi:
dayszile
weeksăptămână
week:săptămână:
weekssăptămâni
monthlună
month:lună:
monthsluni
yearan
year:an:
yearsani
weekdayzi a săptămânii
day of the yearzi din an
zonezonă
zone:zonă:
add:adaugă:
subtract:scade:
multiply by:multiplică cu:
divide by:împarte la:
like:asemenea:
format:format:
lockîncuie
unlockdescuie
lastultim
firstprim
second lastpenultim
fill:with:umple:cu:
replace:length:with:înlocuieşte:lungime:cu:
valuesvalori
entriesintrări
compare:compară:
has:are:
copycopiază
case:do:în caz că:fă:
stopstop
uppercasemajuscule
lowercaselitere mici
pattern:process:options:model:proces:opţiuni:
matches:conţine modelul:
contains:conţine:
apply:and:and:aplică:şi:şi:
setting:setare:
setting:value:setare:valoare:
respond:and:and:răspunde:şi:şi:
respond:and:and:and:răspunde:şi:şi:şi:
this code blockacest bloc de cod