[ Media ] výběr.

Media výběr.

Vrací vybraný text v editovatelném obrázku.