[ Obraz ] cut

image cut

Wytnij wybrany tekst na obrazie (jeśli jest edytowalny).