»

Nederlandse Handleiding

Basishandleiding

Welkom bij de Nederlandse basishandleiding voor Citrine. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de programmeertaal Citrine.

Terug naar startpagina.

Citrine denkt in objecten. Een computerprogramma geschreven in Citrine is een gesprek tussen objecten. Objecten praten met elkaar door de uitwisseling van berichten.

☞ x ≔ 3.6 afgerond.
☞ x ≔ 3.6 afgerond even?.

Op de eerste regel van bovenstaand voorbeeld sturen we het bericht 'afgerond' naar het getalsobject 3.6. Als antwoord krijgen we nu 4. Dit getal 4 bewaren we onder de naam x. Op de tweede regel sturen we een paar berichten naar 3.6, eerst 'afgerond' (levert 4 op) gevolgd door 'even?'. Op die laatste vraag zal het getal 4 antwoorden met 'Waar'. Dit antwoord bewaren we onder naam x. Dus x zal gelijk zijn aan de bewering Waar (ook een object). Naast deze enkelvoudige berichten zijn er ook berichten met invulvelden (argumenten), dit noemen we meervoudige berichten:

☞ q ≔ Getal tussen: 1 en: 10.

In bovenstaand voorbeeld sturen we het bericht 'tussen:__en:__' naar Getal met de argumenten 1 en 10. Op die manier trekken we een willekeurig getal tussen 1 en 10 welke we bewaren onder de naam q. Een bericht dat bestaat uit slechts één enkel symbool noemen we ook wel een tweevoudig bericht. Dergelijke berichten worden altijd gevolgd door een enkel argument zonder dubbele punt.

☞ x ≔ 2 + 3.

In bovenstaand voorbeeld ontvangt object 2 het tweevoudig bericht + 3 en antwoord met object 5, dat vervolgens in x gestopt wordt. Met een komma kunnen we meerdere meervoudige berichten aaneenschakelen.

✎ schrijf: “hallo” ', schrijf: “allemaal!”.
hallo allemaal!
>_

De loop van het programma

Ter groepering van een reeks instructies gebruiken we accolades { en }. Om een codeblokje te herhalen vermenigvuldigen we de code met het gewenste aantal iteraties:

{ :x ✎ schrijf: x. } × 5.
01234
>_

Bovenstaande code zal de reeks 01234 tonen omdat bij elke keer dat het blokje code wordt gedraaid het volgnummer wordt meegegeven in parameter :x.

Willen we een lus tussentijds afbreken, bijvoorbeeld na de derde ronde (volgnummer 2) dan schrijven we:

{ 
 :volgnummer

 ✎ schijf: volgnummer. 
 (volgnummer = 2) afbreken.
}
× 5.

Om een blokje voorwaardelijk uit te voeren schrijven we:

(geld ≥ prijs) waar: {
	product kopen.
}.

U kunt een foutafhandelingsclausule toevoegen als volgt:

{ 2 ÷ 0. } afhandelen:
{
	:fout

	✎ schrijf: fout.
},
start.
Deling door nul.
>_

Let op het gebruik van de komma, de komma zorgt ervoor dat we het bericht 'start' naar de oorspronkelijke foute code sturen, zonder die komma zouden we direct de foutafhandelingsclausule starten.

Reeksen en Lijsten

Een reeks is een verzameling objecten. Zo maakt u bijvoorbeeld een reeks tekstjes:

☞ taken ≔ Reeks nieuw
• 'afwassen'
• 'stofzuigen'
• 'boodschappen doen'.

✎ schrijf: (taken samenvoegen: “,”).
afwassen,stofzuigen,boodschappen doen
>_

of een reeks getallen:

☞ oneven ≔ Reeks ← 1 ; 3 ; 5.

Een lijst is een verzameling waarbij elke ingang bestaat uit een sleutel en een waarde.

☞ prijs ≔ Lijst
kroket: 2 gulden,
slavink: 3 gulden,
pannekoek: 4 gulden.

✎ schrijf: prijs pannekoek.
4
>_

Let u trouwens eens op de leuke truuk die we hier uithalen met de gulden. U kunt aan elk getal een kwalificatie geven (dat is een eigenschap van het getalsobject). Met die kwalificatie kunt u makkelijk rekenen tussen valuta. U kunt de kwalificatie ook opvragen:

✎ schrijf: prijs pannekoek kwalificatie.
gulden
>_

Objecten

Zoals gezegd is alles in Citrine een object. Om uw eigen object te maken schrijft u:

☞ kat ≔ Object nieuw.

U heeft zojuist een katobject gemaakt. Om het mogelijk te maken om onze kat een naam te geven, definiëren we het volgende gedrag:

kat bij: “naam:” doen: {
 :genoemd

 ⚿ identiteit ≔ genoemd.
}.

Vanaf nu is het mogelijk om de kat een naam te geven. Bij het ontvangen van het bericht naam: X zal de kat nu reageren door de opgegeven naam X te bewaren als eigenschap identiteit. Alle eigenschappen zijn alleen van binnenuit aan te passen, dit wordt aangegeven met het sleuteltje (). Om onze kat Diva te noemen kunnen we nu schrijven:

kat naam: “Diva”.

Hoewel onze kat zich nu bewust is van haar naam, heeft ze nog niet de mogelijkheid om zich voor te stellen. Dat moeten we dus nog even toevoegen:

kat bij: “naam” doen: {
  ↲ ⚿ identiteit.
}.

Bij ontvangst van het eenvoudige bericht naam (dus zonder dubbele punt), antwoordt () onze kat met de intern opgeslagen identiteit. We kunnen nu aan onze kat vragen hoe zij heet:

✎ schrijf: kat naam.

Geavanceerde onderwerpen

U kunt ook objecten baseren op eerder gemaakte versies (prototypische overerving). Zo kunnen we een verwaande kat maken die gebaseerd is op de hiervoor besproken kat:

☞ kapsoneskat ≔ Kat nieuw.
kapsoneskat bij: “naam” doen: {
  ☞ naam ≔ ⛏ naam.
  ☞ tekst ≔ “Uwe hoogheid kat”.
  tekst kat: naam.
  ↲ tekst.
}.

In bovenstaand voorbeeld overschrijven we het gedrag voor het bericht naam.

Bij ontvangst van het bericht naam stuurt de kapsoneskat eerst een bericht naar het overerfde object (kat) met behulp van het afspeelicoon ().

Omdat er nu echter twee gedragingen zijn (naam van de kapsoneskat en naam van de originele kat) zal Citrine automatisch het gedrag van de originele kat aanspreken, omdat er anders recursie zou ontstaan (is in plaats daarvan recursie juist wel gewenst, dan moet eerst het bericht 'recursief' naar het betreffende object worden gestuurd).

Om nu de naam van de kapsoneskat (Diva) in de tekst op te nemen, sturen we het bericht kat: naam naar de tekst. Omdat het bericht kat: niet wordt herkend door het object tekst, neemt het object tekst aan dat u een deel van de tekst gerepresenteerd door het bericht wilt vervangen met hetgene achter de dubbele punt. Het resultaat:

Uwe hoogheid Diva.
>_

U kunt het gedrag van bestaande objecten ook aanpassen:

Getal bij: “keer:” doen: {
  :blokje
  
  blokje × ⛏. 
}.

7 keer: { :i ✎ schrijf: i. }.

Als objecten zich geen raad weten met een ontvangen bericht, dan geven ze een algemene reactie. Ook dit gedrag kunt u aanpassen door blokjes code te definieren voor de berichten 'reageer:' 'reageer:en:' en 'reageer:en:en:'.

Voorbeeld:

☞ nagalm ≔ Object nieuw.
nagalm bij: “reageer:” doen: {
  :geluid

  {
   ✎ schrijf: geluid.
  } × 2.
}.
nagalm ho!.
ho!ho!
>_

Opdrachten in Citrine worden gescheiden door spaties. Soms willen we echter ook een spatie gebruiken in de naam waaronder we een waarde opslaan. In bovenstaand voorbeeld hebben we de naam kapsoneskat gebruikt. Stel dat we de naam koninklijke kat zouden willen gebruiken dan kan dat mits we voor de spatie een haarspatie gebruiken. Als u de bijgeleverde pictogrammen en macros gebruikt kunt u deze produceren met toetscombinatie ALT+; .

Plug-ins & Systeem

U kunt uitbreidingen voor Citrine eenvoudig installeren. Zodra u begint te praten tegen een object dat niet bestaat (binnen Citrine) zal de programmeertaal gaan zoeken of er uitbreidingen beschikbaar zijn die een object onder de gevraagde naam aanbieden. U dient deze objecten op de volgende locatie neer te zetten:

mods/{plugin}/libctr{plugin}.so

Als u systeemcommando's voor het Linux/UNIX besturingssysteem wilt laten uitvoeren, stuurt u het bericht opdrachtregel naar het object Programma:

Programma opdrachtregel: “ls -la”.

Vertalingen

Om een programma van de ene taal te laten vertalen naar een andere doet u:

ctr -t nl2en.dict programma.ctr

Woordenboeken
(.dict-bestanden) zijn in het volgende formaat:

t "BRONTAAL" "DOELTAAL"
s "BRONTAAL" "DOELTAAL"

Hierbij staat t voor token (een taalelement) en s voor een string (een stukje tekst tussen aanhalingstekens). U kunt automatisch een woordenboek laten maken met de kopbestanden van een tweetal Citrine-versies in verschillende talen:

ctr -g /en/dictionary.h /nl/dictionary.h

Appendix

Installeer het meegeleverde lettertype 'Citrine.ttf'. Als u Geany gebruikt, kunt u gebruik maken van de comfortabele Geany Macros:

cp ~/.config/geany/plugins/Geany_Macros/settings.conf ~/.config/geany/plugins/Geany_Macros/settings_backup.conf

cp macros.ini ~/.config/geany/plugins/Geany_Macros/settings.conf

$_

Lijst van symbolen:

pictogram hexadecimaal toetscombinatie
2054ALT+
26CFALT.
26BFALTk
261EALT=
2190ALT+
21B2ALT,
270EALT'
2264ALT<
2265ALT>
2260ALTu
2022ALT-
2009ALT; (haarspatie)
“”201C 201DALT "
×00D7ALT/
÷00F7ALT*
ij0133ALTY
IJ00F7ALTI

Voor een overzicht van alle Nederlandstalige instructies, zie de algemene handleiding op basis van voorbeelden.