[ Text ] = [ Text ]

☞ x ≔ ‘abc’ = ‘abc’.
✎ write: x, stop.
☞ x ≔ ‘abc’ = ‘xxx’.
✎ write: x, stop.
Yes
No