[ Task ] text

☞ x ≔ { 1 + 1. }.
✎ write: x, stop.
Task