[ Media ] skjerm: [ String ]

☞ media ≔ Media ny.

media på: ‘start’ gjøre: {... }.
media på: ‘trinn’ gjøre: {... }.
media på: ‘tast:’ gjøre: {... }.
media på: ‘tast ned:’ gjøre: {... }.
media på: ‘spillkontroller:’ gjøre: {... }.
media på: ‘spillkontroller ned:’ gjøre: {... }.
media på: ‘klikke x:y:’ gjøre: {... }.

media skjerm: ‘canvas.png’.

Åpner en skjerm med en bakgrunnsbilde eller video. Etterpå vil medieobjektet ditt begynne å motta hendelser (se ovenfor).