[ Momona ] ≠ [ Momona ]

☞ m ≔ Momona hou makahiki: 2070, mahina: 11, lā: 1.
☞ n ≔ m kope.
✎ kākau: (m = n), oki.
✎ kākau: (m ≠ n), oki.
✎ kākau: (m kaulike: m), oki.
✎ kākau: (m kaulike: n), oki.
n mahina: 12.
✎ kākau: (m ≠ n), oki.
✎ kākau: (m = n), oki.
Kūpono
Hoʻolaha
Kūpono
Hoʻolaha
Kūpono
Hoʻolaha