[ Kākau ] nil?

✎ kākau: Kākau nil?, oki. Hoʻolaha