Citrine/MK | Manual

[ Листа ] стави: [ Објект ] на: [ Број ]

☞ x ≔ Листа ново.
☞ x стави: ‘a’ на: 5.
✎ напиши: x, запре.
Листа ← Нула ; Нула ; Нула ; Нула ; ‘a’