Citrine/MK | Manual

[ Листа ] пополнете: [ Број ] со: [ Објект ]

☞ x ≔ Листа ново
пополнете: 10 со: ‘X’.
✎ напиши: x, запре.
Листа ← ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’