Citrine/MK | Manual

[ Момент ] почекај: [ Број ]

Програма почекај: 2.


~$ x.ctr
.... waits sec ....
.... waits sec ....
~$_