[ Nesne ] ≠ [ Nesne ]

☞ x ≔ Nesne yeni.
☞ y ≔ Nesne yeni.
☞ z ≔ x.
✎ yazmak: ( x eşittir: y ), dur.
✎ yazmak: ( x eşittir: z ), dur.
✎ yazmak: ( x = y ), dur.
✎ yazmak: ( x = z ), dur.
✎ yazmak: ( x ≠ y ), dur.
✎ yazmak: ( x ≠ z ), dur.
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış