Citrine/TR | Manual

Dosya

☞ f ≔ Dosya _yeni: (Dosya konumu /tmp: ‘test.txt’).
f yazmak: ‘test’.
☞ q ≔ Dosya _yeni: (Dosya konumu /tmp: ‘test.txt’).
✎ yazmak: q okumak, dur.
test