[ Program ] [ Besedilo ]: [ Besedilo ]

✎ napišite: (Program ✎: ‘AAA’), ustavi se.
✎ napišite: (Program Program: ‘test’), ustavi se.
Lažno
Prav