Citrine/SL | Manual

[ Predmet ] odgovorite: [ Besedilo ] in: [ Besedilo ]

☞ x ≔ Predmet novo.
x on: ‘odgovorite:in:’ do: { :a :b
↲ (a + b).
}.
✎ napišite: (x abc: ‘def’), ustavi se.
✎ napišite: x a ‘bc’, ustavi se.
abc:def
abc