Citrine/SL | Manual

[ Predmet ] odgovorite: [ Besedilo ] in: [ Besedilo ] in: [ Besedilo ]

☞ x ≔ Predmet novo.
x on: ‘odgovorite:in:in:’ do: { :a :b :c
↲ (a + b + c).
}.
✎ napišite: (x abc: ‘def’ ghi: ‘jkl’), ustavi se.
abc:ghi:defjkl