Citrine/SL | Manual

[ Trenutek ] počakajte: [ Številka ]

Program počakajte: 2.


~$ x.ctr
.... waits sec ....
.... waits sec ....
~$_