[ Akazi ] × [ Umubare ]

{ :i ✎ andika: i. } × 7. 1234567