Citrine/RW | Manual

[ Gahunda ] shaka: [ Inyandiko ]

✎ andika: (Gahunda shaka: ‘✎’), hagarara.
✎ andika: (Gahunda shaka: ‘Q’), hagarara.
Yego
Oya