[ Inyandiko ] nyuma: [ Inyandiko ]

☞ x ≔ ‘abca’ nyuma: ‘a’.
✎ andika: x, hagarara.
4