[ Inyandiko ] imiterere: [ Umubare ]

✎ andika: (‘.☘.’ imiterere: 2), hagarara.