[ Barnaamij ] [ Qoraal ]: [ Qoraal ]

✎ qor: (Barnaamij ✎: ‘AAA’), jooji.
✎ qor: (Barnaamij Program: ‘test’), jooji.
Maya
Maya