[ Walax ] kiiska: [ Walax ] samee: [ Foosha ]

☞ x ≔ ‘**’.
x
kiiska: ‘*’ samee: { ✎ qor: 1. },
kiiska: ‘**’ samee: { ✎ qor: 2. },
kiiska: ‘***’ samee: { ✎ qor: 3. }.
✎ jooji.
2