[ Foosha ] halka: [ Foosha ]

☞ x ≔ 0.
{ x ku dar: 1. } halka: { ↲ (x < 6). }.
✎ qor: x, jooji.
6