[ Walax ] hadii: [ Qoraal ] tahay: [ Foosha ]

☞ q ≔ Walax cusub.
q hadii: ‘abc:’ tahay: { :p
⚿ abc ≔ p.
}.
q hadii: ‘abc’ tahay: {
↲ ⚿ abc.
}.
☞ a ≔ q cusub abc: ‘123’.
✎ qor: a abc, jooji.
123