[ Barnaamij ] qalad: [ Qoraal ]

Barnaamij qalad: ‘123’.


~$ x.ctr 2>1
123
~$_