[ Liiska ] qoraal

☞ x ≔ Liiska cusub.
x walax: ‘a’ meeshaas: ‘b’.
☞ y ≔ x qoraal.
✎ qor: y, jooji.
(Liiska cusub) walax:‘a’ meeshaas:‘b’