[ Walax ] waxba?

✎ qor: Walax waxba?, jooji. Maya