Citrine/NE | Manual

[ सूची ] प्रकार

☞ x ≔ सूची नयाँ.
✎ लेख्नुहोस्: x प्रकार, रोक.
सूची