Citrine/NE | Manual

क्षण

☞ x ≔ क्षण नयाँ.
✎ लेख्नुहोस्: x, रोक.
2022-12-27 12:03:31