Citrine/NE | Manual

[ क्षण ] हप्ता

☞ t ≔ क्षण नयाँ.
✎ लेख्नुहोस्: t, रोक.
✎ लेख्नुहोस्: t हप्ता, रोक.
2022-12-27 12:04:07
52