[ Walax ] dib u soo noqosho

☞ r ≔ Walax cusub.
r hadii: ‘∞’ tahay: { :x
✎ qor: x, jooji.
(x < 3) haa: { ⛏ dib u soo noqosho ∞ (x + 1). }.
}.
r ∞ 1.
1
2
3