[ Liiska ] mid kasta: [ Block ]

(Liiska cusub I: 1, II: 2, III: 3) mid kasta: { :a :b
✎ qor: a + b, jooji.
}.
I1
II2
III3