[ Walax ] bartaan: [ Qoraal ] waxaa loola jeedaa: [ Qoraal ]

Tirada bartaan: ‘-’ waxaa loola jeedaa: ‘+’.
✎ qor: 2 - 1, jooji.
3