[ Walax ] ka jawaab: [ Qoraal ]

☞ x ≔ Walax cusub.
x hadii: ‘ka jawaab:’ tahay: { :a
↲ (a + ‘!’).
}.
✎ qor: x abc.
abc!