[ Cан ] ортосунда: [ Cан ] жана: [ Cан ]

☞ x ≔ Cан ортосунда: 0 жана: 10.
✎ жаз: x, кийинки.
10