[ тизме ] чейин: [ Cан ] узундугу: [ Cан ]

☞ x ≔ тизме ← 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5.
☞ y ≔ x чейин: 2 узундугу: 2.
✎ жаз: y, кийинки.
тизме ← 2 ; 3