[ Cан ] жуп?

✎ жаз: 2 жуп?, кийинки.
✎ жаз: 3 жуп?, кийинки.
Oоба
Жок