[ зат ] жооп: [ Сөз ] жана: [ Сөз ]

☞ x ≔ зат жаңы.
x боюнча: ‘жооп:жана:’ эмне: { :a :b
↲ (a + b).
}.
✎ жаз: (x abc: ‘def’), кийинки.
✎ жаз: x a ‘bc’, кийинки.
abc:def
abc