[ тизме ] алмаштыруу: [ Cан ] узундугу: [ Cан ] менен: [ тизме ]

☞ x ≔ тизме ← 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5.
☞ z ≔ тизме ← 9.
☞ y ≔ x алмаштыруу: 2 узундугу: 1 менен: z.
✎ жаз: y, кийинки.
тизме ← 1 ; 9 ; 3 ; 4 ; 5