[ Сөз ] камтыйт: [ Сөз ]

☞ x ≔ ‘abc’ камтыйт: ‘a’.
☞ y ≔ ‘abc’ камтыйт: ‘z’.
✎ жаз: x, кийинки.
✎ жаз: y, кийинки.
Oоба
Жок