[ тизме ] алгачкы

☞ x ≔ тизме ← 1 ; 2 ; 3 ; 4.
☞ y ≔ x алгачкы.
✎ жаз: x, кийинки.
✎ жаз: y, кийинки.
тизме ← 1 ; 2 ; 3 ; 4
1