[ зат ] үйрөнүү: [ Сөз ] каражаттары: [ Сөз ]

Cан үйрөнүү: ‘-’ каражаттары: ‘+’.
✎ жаз: 2 - 1, кийинки.
3