[ зат ] мен

✎ жаз: зат мен, кийинки.
✎ жаз: Oоба oоба же жок, кийинки.
✎ жаз: 123 сан, кийинки.
✎ жаз: ‘x’ cөз, кийинки.
зат
Oоба
123
x