[ Tапшырма ] Нускасы

{ ✎ жаз: ‘123’, кийинки. } Нускасы. 123